Dünyada Aile Hekimliği Sistemleri, Türkiye Uygulaması ve Uygulanabilirliği

Sosyal Medyada Paylaş

KONUŞMACILAR:
Prof. Dr. Erşan Aygün: Oturum Başkanı
Dr. Bekir Keskinkılıç: S. B. Tedavi Hizmetleri Genel M. Yard.
Uzm. Dr. Erdem Birgül: TAHUD İstanbul Şube Başkanı
Dr. Hüseyin Demirdizen: İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri
Prof. Dr. Sefer Aycan: Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı
TARİH: 21 Ocak 2007 Pazar
YER : Sepetçiler Kasrı
SAAT: 09.30 – 13.30