Kuruluş Bildirgesi

İnsan hakları ve demokrasiyi, “küresel sömürü” için bir araç olarak kullanan emperyalistler, “kan” ve “gözyaşı” üzerine tasarladıkları yeni medeniyet projesini, “globalleşme” adı altında insanlığın kurtuluşu için “alternatifi olmayan bir reçete” olarak sunmaya çalışıyorlar.

Proje sahipleri, hedefe ulaşmak için, kendi yandaş ve soydaşları dışında kalan bütün insanların açlık, hastalık, yoksulluk, terör, işkence ile sindirilmesini, gerekiyorsa yok edilmesini temel bir hak olarak görüyorlar.

Sömürgecilerin en önemli hedef kitlesinden birisinin de Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu gören bizler, Milliyetçi Hekimler Derneği‘ni kurmuş bulunuyoruz.

Hekimlik mesleğine Hipokrat Yemini veya Hekimlik Andı ile başlayan bizler, bu antlarda ifadesini bulan sözümüze sonuna kadar bağlı olduğumuzu, sağlık hizmeti sunarken dil, din, ırk, kültür, sosyal statü gibi farklılıklara bakmaksızın her bireye aynı özeni gösterdiğimizi ve her bir insana insan olarak aynı değeri verdiğimizi öncelikle belirtmek istiyoruz.

Bizleri yetiştiren ve kendisine hizmet etmek görevi veren bu milletin fert ve toplum sağlığını korumak temel yükümlülüğümüzdür.

Öncelikli amacımız; her bir ferdin daha mutlu ve sağlıklı olabilmesi için gerekli sağlık yapılanmasının oluşmasına, iyi hekimlik uygulamalarının geliştirilmesine, hekim hakları ve hasta haklarının korunmasına katkıda bulunmaktır.

Hekimlik mesleği de diğer meslek ve sanatlardan ayrı olarak kendine has bir düşünce tarzına sahiptir.

Hekim önce teşhiste bulunur sonra tedavi yöntemini tespit eder.

Bu düşünce tarzı ve milli hassasiyetlerimizin bize verdiği sorumluluk çerçevesinde Milliyetçi Hekimler Derneği; başta ülkemizin sağlık sorunları ve sağlık politikaları olmak üzere, günümüz ve gelecek kuşakların sağlığını, varlığını ilgilendiren her konuda inceleme yapmak, araştırmak, teşhis ve tedavi reçeteleri hazırlamak için vardır.

Bu çalışmaları çağın gereklerine uygun bilimsel yol ve yöntemlerle yapacaktır.

Bütün çalışmalar ve varılacak neticeler düzenli olarak kamuoyunun ve yöneticilerin dikkatine sunulacaktır.

Bu amaçlara ulaşmak için, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek devlet, tek bayraklı yapısına inanan ve Türk milletinin daha sağlıklı, mutlu ve çağdaş olması için çalışmayı kendisine ilke edinen hekimleri bir araya getirmek istiyoruz.

Dün, emperyalizme karşı okulunu, gençliğini, sevdasını ve geleceğini terk ederek Çanakkale’ye koşmuş olan “tıbbiyeli ruhunu” yeniden canlandırarak, bugünlere taşımak istiyoruz.

Nihai amacımız; Türk milletinin geleceğini “aydınlık ufuklara” taşımaktır.

Hekimlik andında ifadesini bulan “hasta ve toplum sağlığını baş görevim sayacağıma…” sözünün ancak böyle bir görevi yerine getirmekle gerçek niteliğine kavuşacağına inanıyoruz.

Milliyetçi Hekimler, Türk milletinin yararına olan her çalışmanın yanında, zararına olan her faaliyetin de karşısında olmayı bir görev addetmektedir.