Türkiye’de Özel Sağlık Sektörünün Geleceği

Sosyal Medyada Paylaş

PANELİSTLER
Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU: Oturum Başkanı
Dr. Sabahattin AYDIN: S.B. Müsteşarı Yard.
Dr. S. Haluk ÖZSARI: S.B. Eski Müsteşarı Yard.
Dr. Zeki BAYRAKTAR: OHSAD
Dr. Ahmet KARATAŞ: TUMSAD

TARİH: 28 Aralık 2008 Pazar
YER: Daruzziyafe
SAAT: 09.30 – 13.30

Türkiye'de Özel Sağlık Sektörünün Geleceği