Irak Türkleri Çalıştayı

Sosyal Medyada Paylaş

27 Eylül 2014 tarihinde, Süleymaniye’de KOCAV Erol Güngör Kültür Merkezinde, “Irak Türklerinin dünü, bugünü, yarını, sorunları ve çözüm yolları” konulu çalıştayımız başarıyla tamamlandı.

Irak Türkleri Çalıştayı

Çalıştayımızın ilk oturumu sabah 9.30’da başladı, ilk oturum başkanlığını ; Dr. Muhsin Kadıoğlu ve Erdoğan Aslıyüce yaptı. Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yavuzhan BAŞ’ ın açılış konuşmasından sonra sırasıyla : Prof. Dr. Orhan GEDİKLİ, Dr. Nefi DEMİRCİ, Cüneyt MENGÜ, Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER, Güven Hızarcı sunumlarını ve çözüm önerilerini katılımcılara aktardı.

Irak Türkleri Çalıştayı

Çalıştayımızın ikinci oturumu saat 13.30 itibariyle başladı. Bu oturuma da Prof. Dr. Erşan AYGÜN ve Savaş AVCI başkanlık etti. bu oturumda da sırasıyla: Av. Özcan PEHLİVANOĞLU, Dr. Halit Gökalp KÜÇÜK, Dr. Yusuf GEDİKLİ, Özgü AŞKIN ve Mustafa Çetinkaya sunumlarını yaptılar. İkinci oturum sonunda Prof. Dr. Sait GÖNEN ve Savaş AVCI’da katkılarda bulunarak sunum oturumlarını sonlandırdı.

Irak Türkleri Çalıştayı

Verilen son aranın ardından Sonuç bildirisinin hazırlanmasına başlandı. Tertip komitesi tarafından hazırlanan sonuç metninin revizyonu yapılarak Tüm Basına ve kamuoyuna ilan edildi.

SONUÇ BİLDİRİSİ

Irak Türkmen Çalıştayı, Irak Türkmen dernekleri ve halk temsilcileri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, aydınların katılımıyla 27 Eylül 2014 günü toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır. Türk, Türkmen ve dünya kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1- Tarihî süreçte Irak temel olarak Araplar, Kürtler ve Türklerden müteşekkil üç ana etnik topluluktan oluşmaktadır. Yezidi gibi diğer etnik azınlıkların toplamı yüzde 3 civarındadır.

2- Irak toprakları Araplar ve Kürtler kadar Türklerin de ana vatanıdır. Bu gerçeği kimse inkâr edemez yahut görmezlikten gelemez. Türk dünyası buna asla müsaade etmeyecektir.

3- Gelinen noktada Irak Arap, Kürt, Türk(men) federe bölgesi olarak üçlü bir federasyon şeklini almalı ve Irak’ın bütünlüğü korunmalıdır. Merkezî hükümette guruplar nüfus durumuna göre mezhep ayrımı yapılmadan, temsil edilmelidir. Irak’ta oluşacak üç federe devletin sınır güvenliği, BM silahlı güçleri tarafından üstlenilmelidir.

4- Telafer’den Mendeli ve Bedre’ye kadar olan bölge MÖ 3500 yıllarından beri Türklerin topraklarıdır. Bu bölge Türkler için güvenli bölge olarak belirlenmeli ve güvenliğin sağlanmasında Türkiye garantör olmalıdır.

5- Irak Türk Federe Bölgesinin güvenliği Irak Türkmen Cephesinin (ITC) silahlı güçleri tarafından sağlanmalıdır. Bu silahlı güce Batı dünyası, ABD ve Türkiye silah da dahil, Kürtlere yaptığı yardımların aynısını yapmalıdır.

6- Irak Türk bölgesinin yapılanması aynen Kürt bölgesinde olduğu gibi olmalıdır. Bu minvalde eğitim, sağlık, ticaret, maliye ve benzeri kurumların hepsi oluşturulmalıdır.

7- Türkiye aynen KKTC örneğinde olduğu gibi ITC’ ne her türlü yardımı yapmalıdır. Bunun için Barzani kontrolündeki Habur sınır kapısı dışında ITC’ nin kontrolünde olacak Ovaköy – Telafer sınır kapısı acilen açılmalıdır.

8- Başta sağlık, eğitim ve güvenlik olmak üzere bu güne kadar anlaşmalar gereği Türkiye tarafından ITC’ ne yapılan her türlü yardım azaltılmadan devam etmelidir.

9- Türkiye, Türk dünyasının diğer bağımsız ya da özerk cumhuriyetlerini ikna ederek ITC’ne sivil örgütler veya devletler bazında yardım yapılmasını sağlamalıdır.

10- Türkiye başta olmak üzere Türk dünyası her platformda Irak Türklerinin haklarını savunmalı ve sorunlarını dünya kamuoyuna anlatmalıdır.

11- Yurtlarını terk etmek zorunda kalan Irak Türkleri en kısa zamanda topraklarına dönmelidir.

12- Acilen Türkiye’de büyük Türkmen Kurultayı düzenlenmeli ve yol haritası belirlenmelidir. Bu toplantıdan hemen sonra Irak Türkmen Meclisi oluşturulmalıdır.

13- Barzaninin kendilerinin olduğunu iddia ettiği Kerkük söylemi kesinlikle kabul edilmediği belirtilmeli, barzani güçleri Kerkük ve diğer Türk topraklarını derhal ve şartsız terk etmelidir.

14- Irak Türklerini kurtaracak temel güç kendi azim ve kararlılıklarıdır. Öncelikle kendilerine güvenerek karalarını verip yola çıkmalı ve kanlarının son damlasına kadar savaşmalıdırlar.
Büyük Atatürk’ün dediği gibi “muhtaç oldukları kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur”. Türkiye ve Türk Dünyası haklı davlarında sonsuza kadar yanlarında olacaktır.

Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Prof. Dr. Orhan Gedikli
Tertip Komitesi Başkanı

IRAK ÇALIŞTAYINA KATILAN VE SONUÇ BİLDİRİSİNE DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

MİLLİYETÇİ HEKİMLER DERNEĞİ
TÜRKMENELİ DERNEKLER FEDERASYONU
TÜRKMENELİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
TÜRKMENELİ ARAŞTIRMA VE DÜŞÜNCE MERKEZİ
AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU
HOCA AHMET YESEVİ VAKFI
KÜLTÜR OCAĞI VAKFI
KERKÜK VAKFI
IRAK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
MİLLİ MEFKURE BİRLİĞİ
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI
YESİ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
DÜNYA TÜRKLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARI HİZMET DERNEĞİ
IRAK TÜRKMENLERİ KARDEŞLİK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
KİYADER SINIRSIZ KARDEŞLİK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU
TÜRK MÜHENDİSLER BİRLİĞİ DERNEĞİ
MİLLİYETÇİ MÜHENDİSLER DERNEĞİ
MİLLİYETÇİ AVUKATLAR GRUBU
AYDINLAR OCAĞI
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BARTIN GAZETECİLER CEMİYETİ
RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
TÜRK OCAKLARI
RUMELİ BALKAN STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
YUNANİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KAZAK TÜRKLERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
TÜRK SAĞLIK-SEN
TÜRK EĞİTİM-SEN
2023 İSTANBUL PLATFORMU
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TÜRK TARİHİ VE SANATLARI KULÜBÜ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMA TOPLULUĞU
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TÜRK TARİH KULÜBÜ
1903 KARAKARTALLAR DERNEĞİ