6. Olağan Genel Kurul

Sosyal Medyada Paylaş

Sayın üyelerimiz,

Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemle 16 Kasım 2015 Pazartesi günü saat:18:00 ‘da dernek genel merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul aynı gündemle 29 Kasım 2015 Pazar günü saat:11.00’de Darüzziyafe-Süleymaniye’de yapılacaktır. Katılım hususunda gerekli hassasiyeti göstererek toplantıya iştirak etmenizi saygılarımızla talep ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- AÇILIŞ
2- SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
3- DİVAN HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ
4- GENEL BAŞKANIN KONUŞMASI
5- YÖNETİM VE DENETLEME KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE İBRASI
6- MALİ RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE İBRASI
7- TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE KABULÜ
8- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
9- YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ SEÇİMİ
10- DİLEK VE TEMENNİLER
11- KAPANIŞ