Türkiye Nereye Gidiyor?

Sosyal Medyada Paylaş

Milliyetçi Hekimler Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarının Haziran Ayı konuğu olarak Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı konuk etti. Toplantı yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Açılış konuşmasının ardından, Dernek Başkanımız Prof. Dr. Orhan Gedikli konuşmasını yaptı. “Türkiye nereye gidiyor?” sorusunu sorarak konuşmasına başlayan başkanımız hem jeopolitik hem de tarihi sürece baktığımızda ülkemizin bulunduğu toprakların daima hedef olmasının üzerinde durdu. M.Ö. 1000’li yıllardan itibaren kurulan tüm büyük devletlerin en çok önem verdiği topraklar yukarı Mezopotamya ve Anadolu olduğunu belirten Dr. Orhan Gedikli katılımcı ve konuklara teşekkür ederek, sözü Prof. Dr. Ümit Özdağ’a verdi.

Prof. Dr. Orhan Gedikli

Konuşmasına davetten ve organizasyondan ötürü Milliyetçi Hekimler Derneği’ne teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ; İsveç gibi bir ülkede yaşamadığımız için gündem her gün çılgınca bir şekilde değiştiği için konferans konusunun belirlenmesinin çok güç olduğunu belirtti. 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından bir ekip çalışması ile oluşturulmuş ve ülkemizin tüm kesimlerine kaynak olabilecek bir şekilde hazırlanmış 2014 Küresel, Bölgesel ve Jeopolitik değerlendirme sunumuyla konuşmasına devam etti.

Prof. Dr. Ümit Özdağ Konferans

Avrupa-Atlantik merkezli dünya düzeninden Asya-Pasifik merkezli dünya düzenine geçildiğinin üzerinde duran hocamız, Amerika, Çin, Rusya, Japonya’nın bu değişen dünya düzenine göre şekillendirdiği askeri ve ekonomik tedbirleri açıkladıktan sonra kutup değişikliğine giden dünyada ülkemizin alması gereken önlemlerin üzerinde durdu. Arkasından Orta Doğu’dan ülkemize yönelik tehditleri, bölgede hüküm süren kaos ortamının ülkemizde ki yansımalarını açıkladı. Irak’ın parçalanması durumunda ülkenin kuzeyinde kurulacak bağımsız Kürt devletinin ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bağımsızlık duygularını daha da arttıracağını, Suriye kuzeyinde terör örgütü PKK denetimindeki bölgenin Türkiye’ye karşı elini güçlendireceğini, ülkemize baskı imkanının artacağını ve örgüt yanlısı halkın moralini yükselterek merkez kaç duygulara güç vereceğini belirtti. Bu oluşumlarla birlikte Orta Doğu’da güçlenen El-kaide ülkemize dayatmalarda bulunacak ve kabul edilmemesi durumunda yıkıcı eylemler gerçekleştireceği üzerinde durdu.

Prof. Dr. Ümit Özdağ

Dayatmanın en basit örneğinin Musul’daki konsolosluğumuza yapılan saldırı olduğunu belirterek, hükümet sözcüsünün “bu eylem Türkiye’ye karşı değildi” şeklinde ki değerlendirmesinin bu milletin aklıyla alay etmek anlamına geldiğini belirtti. Prof. Dr. Ümit Özdağ bu açıklamasını şu benzetme ile pekiştirdi;

Hindistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra İngiliz valisinin ülkeyi terk etmeden önceki son toplantısında; Hindistan Cumhurbaşkanı, onlarca yıl ülkemizi sömürdünüz ve vatandaşlarımızın emeklerini ve varlıklarını bu sürede sömürdünüz, bize yapmadığınız kötülük kalmadı dedikten sonra sükûnetle dinleyen son İngiliz valisi cevaben ”Sizde Müsaittiniz” cevabını veriyor.

Hatay-Kilis-Gaziantep ekseninde devlet otoritesi erirken, istikrarsızlaşmanın kuvvetleneceği üzerinde durduktan sonra otoritenin devlet elinden kaydığını belirtti.

Prof. Dr. Ümit Özdağ

Prof. Dr. Ümit Özdağ konuşmasına şu şekilde devam etti:

– 2014’te Türk Amerikan ilişkileri 2013’te olduğundan daha iyi olmayacaktır. Siyasi iktidar Türkiye’nin 2014’te Kıbrıs, 2015’te sözde Ermeni soykırımı konusunda vereceği tavizlerle bu ilişkilerdeki mevcut yarılmayı azaltma politikasına gidecektir.

– Türkiye’nin şu süreçte ki gidişatını Başbakanın Fetret Devri olarak nitelendirdiğine değindikten sonra AKP devleti, paralel devlet, KCK devleti ve ismi valilik binalarından dahi indirilmeye çalışılan gariban bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 4 farklı devlet var. Bu dörde parçalanmış yapılar arasındaki çatışma ve müzakere süreçleri 2014’ün iç politik gündemini belirleyecektir.

– Türkiye’de 17 Aralık sonrasında AKP tarafından gerçekleştirilen Anayasal darbeyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası askıya alınmış durumdadır. Hükümetin uygun bulduğu maddeler uygulanıyor. Hükümet mevcut yargının aldığı kararlara uymayarak mevcut anayasal düzene son vermiş bulunmakta. Ülkenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yürürlükteki kanunlar dahi uygulanmıyor. Artık Türkiye’de bir hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil.

– Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar politize olmuştur. TSK’nın moral ve güç yapısını ancak I. Balkan Savaşı öncesinde ki durumla kıyaslayabiliriz. TSK’nın elinde ki tüm imkanlar alınarak MİT bünyesine devredilmiştir. TSK kör bir orduya dönüştürülerek savaşamaz hale getirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığında ise tasfiye çalışmaları başlatılmıştır. Deneyimli ekiplerimizin tasfiyesi, gittikçe ısınan Ortadoğu coğrafyasında ülkemizin elini gittikçe zayıflatacaktır. Emniyet Teşkilatı ise artık deneyimli emniyet Amirlerince değil, emniyet ve kolluk kuvvetleri açısından tecrübesi ve çalışması olmayan mülki amirlerce yönetilmektedir.

Prof. Dr. Ümit Özdağ

Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın konuşması sonrasında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamasıyla konferans son bulmuştur.