BİR ELDE SİZ UZATIN!

Zekat ve Bağıșlarınızı:

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Burs ve Eğitim Yardımı Olarak

Sınırlarımız Ötesindeki Soydașlarımıza Sağlık, Gıda ve İhtiyaç Yardımı Olarak Değerlendiriyoruz.