Hekimlerin meslek örgütü olan ancak hekim yararı dışında her işle uğraşan TTB Merkez Konseyi, bizleri yine şaşırtmadı; bu kez de terör örgütü propagandası yaptığı için hapis cezası alan ve milletvekilliği düşen şahsın savunuculuğuna soyundu.

Bebekleri, hamile kadınları, anneleri, savunmasız insanları katledenkanlı terör örgütünü insan hakları gömleğiyle gizleme çabalarını bırakın. Türk Milleti, terör belasından kurtulup, Tam Bağımsız Türkiye için uğraşırken, küresel güçlerin yerel maşalarını birer birer safdışı bırakacak güçtedir.

Hekimlerin gür sesi, Türk Tabipler Birliğini terör maşası olmaktan kurtaracak güce ve kararlılığa sahiptir. TTB’ni ele geçiren bu aymaz terör sevici yönetimi sağ duyuya, meslek onur ve davranışlarına uygun hareket etmeye davet ediyoruz.