Tam Gün Tasarısı

Sosyal Medyada Paylaş

Devleti, toplumu ve milleti ayakta tutan, olmazsa olmazlarından birisi de sağlık sistemi ve bu sistemin temel unsuru olan hekimlik mesleğidir.

Derneğimizin temel amacı yüce Türk milleti için en mükemmel sağlık sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

58, 59 ve 60. hükümetlerin “sağlıkta dönüşüm projesi” adını verdiği uygulamalardan, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur gibi sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi, hastanelerin tek çatı altında toplanması, çeşitli eksiklik ve uygulama hatalarına rağmen özel sağlık kurumlarından faydalanılabilmesi ve döner sermaye uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarına sağlanan gelir artışlarını olumlu olarak değerlendirmekteyiz.

Bununla birlikte hekimlik mesleği ülkemizde bir süreden beri çok ağır saldırılarla karşı karşıyadır. Bu saldırıları kısaca “mecburi hizmet”, “ithal doktor” girişimi, 65 yaş üstü meslektaşlarımızın çalışmasının engellenmesi ve son olarak “tam gün” dayatması olarak özetleyebiliriz.

Bunlar yetmezmiş gibi hekimler kamuoyuna yüz dolara ithal edilebilen, yatak satan, bıçak parası alan, açgözlü, paraya doymayan, vergi kaçıran bir yüzsüz, muayenehane işleten bir tüccar olarak takdim edilmekte ve bu kutsal mesleğin fedakar mensupları adeta lince tabi tutulmaktadır.

Özel sağlık kurumlarının önünün açılması doğru bir karardır ancak bu uygulama sağlık sisteminin tamamen özelleştirilip hekimlerimizin işçi konumuna düşürülmesine doğru gitmektedir. Hatta global sermayenin de yakın bir gelecekte devreye girmesiyle sağlıkta tekelleşme ve hekimlerimizin sermayenin kölesi olması konumuna getirilmesi tehlikesini taşımaktadır.

Hekimlik mesleğinin var oluşundan bugüne kadar muayenehane var olmuştur. Özel sektörün önünün açabilmek için zorla muayenehanelerin kapatılması girişimine karşıyız. Aksine muayenehaneler halkımızın hekim seçme özgürlüğünü sağlayan sağlık kurumlarıdır. Tam gün yasası olarak adlandırılan tasarı geçmiş dönemde de uygulanmış ve kısa süre sonrada sakıncaları nedeniyle uygulamadan kaldırılmıştır. Eksiklikler göz ardı edilerek yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sözleşmelerde hekimlerin 65 yaşından sonra çalışmalarını engelleyen uygulamasının hiçbir makul, mantıklı gerekçesi ve izahı olamaz. Bu uygulamaya DERHAL son verilmelidir.

“İthal hekim” girişimi, sağlık hizmetinin sorunlarını anlamamanın neticesidir. “ucuz işgücü” ile mevcut sorunları daha da karmaşık duruma getirir ve bir olumlu neticede alamazsınız.

Onurlu hekimlik kimliğimiz bilinçli bir şekilde saldırıya uğramaktadır. Hekimlerimiz özverili bir şekilde çalışmakta ve halkımızın sağlık sorunlarını her türlü sıkıntılara rağmen çözmeye çalışmaktadır.

TÜRK MİLLETİNİN SAĞLIĞININ TÜRK HEKİMİNE EMANET EDİLMEKTEN UZAKLAŞTIRILMASINI,
HEKİMLERİN VE HEKİMLİK MESLEĞİNİN ONURUNUN ZEDELENMESİNİ,
SAĞLIK SİSTEMİNİN GLOBAL SERMAYENİN İNSAFINA BIRAKILMASI VE ÇALIŞANLARIN KÖLELEŞTİRİLMESİNİ,
“MUAYENEHANE KAPATTIRMA” KURNAZLIĞI İLE KAMUOYUNUN YANILTILMASINI,
HİÇ KİMSE BAŞARAMAYACAKTIR.
BİZ “TESTİ KIRILMADAN” UYARIYOR VE YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ.

Doç. Dr. A. Baki KUMBASAR
Milliyetçi Hekimler Derneği
Genel Başkanı