Türk Hekimleri Birliği’nin, Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası seçimleri aday listesini sizlerle paylaşıyoruz.

Türk Hekimleri Birliği İstanbul Tabip Odası Seçimleri Aday Listesi
Türk Hekimleri Birliği İstanbul Tabip Odası Seçimleri Aday Listesi
Türk Hekimleri Birliği İstanbul Tabip Odası Seçimleri Aday Listesi
Türk Hekimleri Birliği İstanbul Tabip Odası Seçimleri Aday Listesi
Türk Hekimleri Birliği İstanbul Tabip Odası Seçimleri Aday Listesi