Türk’ün Bayramı Nevruz Kutlu Olsun

Sosyal Medyada Paylaş

Nevrûz; yeni gün’dür, yeniden doğuş’tur; baharın gelişi, ergenekon’dan çıkış, devleti yeniden kuruştur.

Türk’ün yeniden tarih sahnesine çıkışını, yeni bir yılın başlamasını ifade eden bir gündür. başka bir deyişle “Ergenekon Bayramı“dır.

Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde örfi bir bayram olmuş ve merasimler, eğlencelerle olagelmiştir. Yani tarihteki Türk Devletleri’nin hüküm sürdüğü tüm sınırlarda Nevruz bayramı yöresel bazı farklılıklar dışında, aynı anlam çerçevesinde kutlanmıştır.

Nevrûz, ulusun ulu günü, yeni yıl habercisi ve bahara ulaşmak gibi anlamlar ifade eder. “Uygur Halk Ağız Edebiyatının Esasları” adlı eserde bu bayramın çok eskiye dayandığı, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar Türkleri tarafından kutlanıldığı ve Çin halkı üzerinde büyük etkiler yarattığı bilinmektedir. Yine bu eserde merasimin kaide ve kuralları yer almaktadır. Kaşgarlı Mahmut “Dîvânü Lûgat-it Türk” adlı eserinde; “Müslüman olmadan önceki Türkler, yılı dört eşit bölüme ayırırlar, her üç aya bir ad verirler. Yılın geçişini şu tarzda bildirirler; Nevruzdan sonraki ve öncekiler. Nevruzdan sonraki ilk ay oğlak aydır ve oğlak ayının ilk günü Nevruz Bayramdır” olarak tasvir etmiştir.

Anadolu’da; Mevleviler’de kutlanan nevruz; “Ey gece ve gündüzün tedbircisi, ey gözleri ve gönülleri başka hale çeviren, ey kudret ve halleri değiştiren! Halimizi en güzele çevir!” duası edilerek, Bektaşiler’de cem ayinleri yapılarak ahlak ve ruh temizliği üzerine dualar edilip sonra herkese süt ikram edilerek, “Nevrûziyeler” okunarak kutlanır. Anadolu’da genel olarak birçok yerde nevruz, Allah’a secde ve iman ile kutlanırdı. Değişik yerlerde de eğlenceler düzenlenir; evler temizlenir, yemek şölenleri verilir, küs olanlar barışır; suçlular affedilir.

Nevruz olayı hem edebî, hem folklorik yönüyle toplumda çok büyük etkiler yaratmıştır. Merasim gereği olagelenler; koşmalara, kopuzlara, türkülere mâl olmuştur. Özellikle Türk Kültürünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Atalarımız demir dağları eritip yüce milletimizi yeniden var etmiş, dünyaya tanıtmış, her yere medeniyet götürmüştür. Nevrûz ateşinin sevgi, barış ve kardeşlik sıcaklığı ile tüm kırgınlıkları eriterek Ergenekon destanını bir zafer olarak yeniden ve birlikte yaşamak dileğiyle…

Milliyetçi Hekimler Derneği