TTB’ye Kınama

Sosyal Medyada Paylaş

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NİN ERMENİSTAN TABİPLER BİRLİĞİNE MEKTUBU HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Türk Tabipler Birliği’nin 23/04/2015 tarihinde Ermenistan Tabipler Birliğine göndermiş olduğu: 24 Nisan 1915 ve sonrasındaki olaylarla ilgili “taziye ve acılarınızı paylaşıyoruz” metnini içeren mektubunu Milliyetçi Hekimler Derneği olarak şiddetle kınıyoruz.

Baştan aşağıya yanlış ve yalanlardan ibaret olan Ermeni tezlerinin yanında TTB’nin mektubu da doğruları yansıtmamaktadır. Bahse konu olan tarih, yani 24 Nisan 1915; Tehcir yasasının değil Ermeni İsyancıların, Taşnak Örgütü mensubu olan ve halkı isyana teşvik ederek, savaş içerisindeki Osmanlı İmparatorluğu’na baş kaldıran 2345 komitacının tutuklanma tarihidir. Ermenilere uygulanan tehcir kararı ise; Sevk ve İskân Kanunu adıyla 27 Mayıs 1915’te alınmış, 1 Haziran 1915’te devletin resmi gazetesi hükmünde ki Takvim-i Vekayi’de yayınlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu kendisine isyan eden komitacıları tutuklamış, Ermeni vatandaşlarını da savaş sırasında olası tehlikelerden korumak, onlarca cephede savaşta olan ordunun güvenliği sağlayamama ihtimaline binaen daha güvenli bölgelere tehcir etmiştir. Kaldı ki, bu tip tehcir olayları tarih boyunca birçok devlet tarafından defalarca uygulanmıştır. Bu esnada arzu edilmeyen olaylar tabii ki yaşanmıştır, yaşanan olaylarda her iki milletten de insanlar zarar görmüştür. Ancak ortaya çıkan zararlar asla tek taraflı olmamıştır.

Bir acı paylaşımı yapılacaksa, Ermenistan Devletinin ve Tabipler Birliğinin;

İlk sırada: I. Dünya Harbinin başlamasından itibaren Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olan Ermeni komitacıların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ruslarla bir olarak çıkardıkları isyanlarda katlettikleri; erkeklerini cepheye yollamış, savunmasız, günahsız ve mazlum; kadın, çocuk, yaşlı ve hasta 750.000 Türk için acı paylaşımı yapmalı ve özür dilemelidir. Bunu yaparken de: Van Akdamar Adası’na tecavüz için götürülürken, iffetini korumak için kendisini göle atarak intihar eden Türk kadınları ve kızlarını mutlaka belirtmelidir.

İkinci sırada: Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması sonrasında, Başta Almanya’da Talat Paşa ve Kafkaslar’da Enver Paşa olmak üzere; Ermenistan Devleti’nin desteği ile Komitacılar tarafından acımasızca ve vahşice katledilen 34 Türk Diplomat ve aileleri için acı paylaşımı yapmalı, özür dilemelidir.

Üçüncü sırada: Bugün ki Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başında olduğu ordularca işgal edilen Karabağ ve Hocalı için, buralarda katledilen silahsız ve savunmasız on binlerce insan için acı paylaşımında bulunmalı ve özür dilemelidir.

Tüm bu acı paylaşımı ve özürlerden sonra, konuyla ilgili Devlet Organları ve en sonda Türk Tabipler Birliği, Osmanlı İmparatorluğu’nun kendi vatandaşı olan, binlerce yıldır birlikte yaşadığı ve aynı kaderi paylaştığı Ermeni vatandaşlarını korumak için aldığı ve uyguladığı tehcir kararı sonrası istemeyerek de olsa hayatlarını kaybedenler için acı paylaşımı yapabilir.

Politize olmuş yapısını anarşik bir yaklaşımla taraflı olarak ulusal ve uluslararası gündeme müdahil olan, 23 Nisan’ın Çocuk Bayramının yanından Ulusal Egemenlik Bayramı da olduğunu kasıtlı olarak unutan, Faşist bir bakış açısıyla; yalnızca Aynel Arap bölgesinde yaşayanlar ve Ezidiler için yaptığı çalışma ve açıklamaları tüm insanlık için yapmayan, terör örgütünün ayaklanma açıklamalarını destekleyen, Askeri Binalarımıza Molotof ve silahlarla saldırırken Askerlerimizce öldürülen teröristler için taziyede bulunan ve hatta üstüne vazife olmayarak Muğla’nın Fethiye ilçesinde ki yerel seçimlerin iptalini isteyen bir meslek odası olmak yerine:

Asli görevi olan; Türkiye’de ki sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve halkın sağlığının korunması için yapılması gerekenleri amacına uygun bir şekilde analizle tespit ederek, ortaya çıkan sonuçları ve önerilerini de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bildirmeli, ortak çalışma ile daha sağlıklı bir toplumun inşasını sağlamalıdır. Üyesi olan ya da olmayan tüm hekimlerin her türlü maddi ve manevi hakları için mücadele etmeli, çalışma koşullarından özlük haklarına kadar meslek grubunun savunucusu olmalıdır.

Tüm bunlar vesilesiyle Türk Tabipler Birliğini şiddetle kınıyoruz. Bu kutsal mesleği temsil eden kuruluşun; adına yakışır bir şekilde Türk Milletinin ve Türk Tabiplerinin sıhhati için çalışmalar ve açıklamalar yapmaya davet ediyoruz.

Tüm Kamuoyuna Saygılarımızla…

Milliyetçi Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu